Дзьмухавец 15
Графічныя міфафальклорныя фантазіі Ігара Гугніна