Фальклорна-этнаграфічны
і літаратурна-мастацкі альманах
беларускіх фалькларыстаў
Выпуск 19

… І нішто на зямлі не прайшло,
Не пагасла і не адбалела.

          Навум Гальпяровіч

Асноўная тэма гэтага выпуску:
«Мы ўсе захавальнікі часу, або Час і памяць праз сведчанні рознага кшталту - вусныя і пісьмовыя»


                                        Мастак вокладкі - Лілія Нішчык

Над нумарам працавалі:

Аўтар ідэі і кіраўнік праекта: Рыма Кавалёва
Рэдакцыйная група: Таццяна Лукьянава, Ульяна Верына, Вольга Палукошка, Аляксей Кавалёў

Змест

Наш сябар Вячаслаў Калацэй

Татьяна Лукьянова. Проект «Документ (культурный артефакт) в вашем архиве»

Из личного архива
      К 90-летию со дня рождения поэта Олега Лойко
            * Ульяна Верина. Документы человечности: инскрипты, мемуары, экспромты Олега Антоновича Лойко
            * Римма Ковалева. Неизвестный автограф Олега Лойко
            * Римма Ковалева. Случайные документы
            * Светлана Юхнович и ее презентация солдатского блокнота

Из семейного архива
            * Ирина Муфель. Вечные студентки профессора Льва Барага
            * Елизавета Зеленкова. Наши семейные истории и фотографии
            * Елизавета Чиж. С мыслью о родине

Из устного «архива»
            * Н. А. Дудина. Слово о дедушке

З фальклорнага архіва
            * Вольга Палукошка. Казкі Андрэя Пабярэжнага ў фальклорным архіве вучэбна-навуковай лабораторыі беларускага фальклору БДУ

Што мы ведаем пра беларускае вяселле?
            * Алёна Павлова. Свадебная атрибутика Гомельщины

Беларусы в Питере
            * Татьяна Анкуда

Свабоднае дыханне паэзіі
            * Дар᾿я Вараб᾿ёва. Доўгі шлях
Свабоднае дыханне перакладу
      Чэслаў Мілаш у перакладах студэнтаў БДУ
            * Глеб Леонцьеў. Аблокі
            * Рыгор Пашкевіч. На дзень добры
            * Вадзім Болбас. Некалькі слоў аб студэнцкіх перакладах
      Анна Квачек
            * Перевод на французский язык рассказа А.Н. Андреева «У каждого своя война»: предисловие переводчика

Родительский клуб
      Н. А. Дудина о мальчике Жене Егорове и его словотворчестве
      Стихи дл Веры. Геннадий Лопатин

Наш кошарий
            * Кошкин дом
            * Мури-Пури из дома № 17
            * Повесть о том, как мы упустили одну трехцветную кошку, зато приобрели другую - Фебу Патрикиевну Сабхарвал, и тоже трехцветную

Фальклорна-літаратурная творчасць студэнтаў мінулых гадоў
      «А у нас на факультэце...»
      Прыпеўкі

МЭМММ
      Мастерская Экспериментальной Мифологии / Мифопоэтики / Мифосемантики
            * Рико Маолеш. Путями асов: Беларусь