Фальклорна-этнаграфічны
і літаратурна-мастацкі альманах
беларускіх фалькларыстаў
Выпуск 20

А ты жыві, мой родны, крэўны люд!
Красуй на полі новае калоссе!
                                Ул. Някляеў

Над нумарам працавалі:

Аўтар ідэі і кіраўнік праекта: Рыма Кавалёва
Рэдакцыйная група: Таццяна Лук'янава, Ульяна Верына, Вольга Палукошка, Аляксей Кавалёў
Дапамагалі:

Змест

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: сто першы год
            * Уладзімір Верамейчык. Родны дом (урывак з паэмы)

Университетская школа фольклористики: ХХI век
            * Ковалева Р. М., Приемко О. В., Морозова Т. А., Лукьянова Т. В., Полукошко О. И., Шамякина С. В.

Каляды ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ
            * Вольга Палукошка
            * Міхаліна Грыб
            * Сяброўскае прывітанне з БДУКіМ

Прывітанне з Канады
            * Анна Мельникова. Ух ты, Масленица!

Асобы Беларусі: Тадэуш Стружэцкі і Аляксандр Вакула
            * Вячаслаў Калацэй. Curricŭlum vitae Тадэуша Стружэцкага
            * Галина Шафран о земном и романтическом в жизни и творчестве Александра Вакулы
            * Зинаида Сергейчик. Долгожданный гость. Встреча и … прощание

Генадзь Лапацін. Гомельшчына паэтычная і этнаграфічная
            * Гомельшчына паэтычная
                Алесь Дуброўскі, Ніна Шклярава, Віктар Ярац, Уладзімір Бабкоў
            * Гомельшчына этнаграфічная: збіральнік і суразмоўца Варвара Грэцкая

Лингвисты о фольклоре
            * Борис Норман. Пословицы и их эстетическая составляющая

Свободное дыхание поэзии
            * Ирина Факторович (Муфель)
            * Марина Муфель
            * Александра Балатевич. Два стихотворения и перевод с чешского (Ирма Гейслова)

Дыскусійна-аналітычны клуб CōGITō: гісторыя і перспектывы

Падарожжы і падарожнікі
            * Сяргей Прохараў, Фу Сюеін. Хутар Барсучча

Бацькоўскі клуб
            * "НИКОГДА НЕ ПОЗДНО". Стихи и проза Майи Трояновой
            * «ОТЦОВСКИЙ ЮМОР». Автоэтнографический этюд Ильи Стаскевича

Из семейного архива
            * Кристина Бабрович. На память о прадедушке Афанасии Ивановиче Волынце

Наш кошарий
            * М. Прыгунов-Скакунский. Монолог со шкафа
            * Надежда Конобеева. Про Рыжика
            * Вера Кошкіна. Споведзь кашкавода